Ara
Filtreler
Kapat

Nisan 2013 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Nisan 2013, Yıl:32, Sayı:380 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması” , “Kamu İdarelerinin Vergi Sorumluluğuna Aykırılıktan Doğan Kamu Zararına İlişkin Sayıştay ve Vergi Yargılaması”, ve “Yatırım İndirimi, İndirimli Kurumlar Vergisi, Muhtelif Bağış ve Yardımlar ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun Yer Aldığı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Örneği” konuları başta olmak üzere 25 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir.

SAYI: 380

NİSAN 2013

 

 

Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

NECDET GÖKMEN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

ABDÜLKADİR BENLİ

 

Yayın Koordinatörü

ERSİN KAPLAN

 

Teknik Sekreterler

ÖMER AKDOĞAN

MURAT KÖROĞLU

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 85

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e-posta: mbhud@vergidunyasi.com.tr

www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Makale Göndermek İçin

makale@hud.org.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAK

 

Baskı, Cilt

ACAR BASIM ve CİLT SAN. TİC. A.Ş.

Tel.: (0212) 422 18 34

 

YIL: XXXII SAYI: 380

ISSN 1300 851 X

 

Dergimiz hakemli dergi olup,

yazım ve yayın kuralları derginin son sayfalarındadır

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarlarının sorumluluğunda olup çalıştığı

kurumu bağlamamaktadır. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kesinlikle kullanılamaz.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

Hesap Uzmanları Derneği’ne aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.

 

Dergimiz

Asos Index tarafından

taranmaktadır.

 

 

AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X