Ara
Filtreler
Kapat

Ocak 2013 Vergi Dünyası Dergisi (E-Dergi)

Ocak 2013, Yıl:32, Sayı:377 ISSN No: 1300-851X

10,00 ₺

Bu sayımızda “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: IAS 40/TMS 40 Açısından Değerlendirilmesi ve Uygulamalar”, “Ciro Priminde KDV Uygulaması Değişti”, ve “OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde Gayri Maddi Varlıklarla İlgili Olarak Öngörülen Yenilikler” konuları başta olmak üzere 20 makale,  sorular yanıtlar, yargı kararları, özelgeler ve pratik bilgiler bölümlerine ver verilmiştir.

SAYI: 377

OCAK 2013Sahibi

Maliye Hesap Uzmanları Derneği Adına

Dernek Başkanı

NECDET GÖKMEN

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Reklam Sorumlusu

ABDÜLKADİR BENLİ

 

Yayın Koordinatörü

ERSİN KAPLAN

 

Teknik Sekreterler

ÖMER AKDOĞAN

MURAT KÖROĞLU

 

Yayın Satış ve Yazışma Adresi

Kemankeş Mah. Rıhtım Cad. No: 85

Karaköy - İSTANBUL

Tel.: (0212) 252 34 12-244 00 45-293 33 32

Faks: (0212) 252 34 71

e-posta: mbhud@vergidunyasi.com.tr

www.hud.org.tr

www.vergidunyasi.com.tr

 

Makale Göndermek İçin

makale@hud.org.tr

 

Dizgi ve Görsel Tasarım

MALİYE HESAP UZMANLARI DERNEĞİ

 

Görsel Tasarım

DENİZ KAYAKBaskı, Cilt

BİLNET MATBAACILIK

BİLTUR BASIM YAYIN ve HİZMET A.Ş.

Tel.: (0216) 444 44 03

 

YIL: XXXII SAYI: 377

ISSN 1300 851 X

 

 

Dergimiz hakemli dergi olup,

yazım ve yayın kuralları derginin son sayfalarındadır

●●●

Dergimizde yayımlanan tüm düşünce ve öneriler tümüyle yazarlarının sorumluluğunda olup çalıştığı

kurumu bağlamamaktadır. Çalıştığı kurum veya yaptığı görevle ilişki kurulmak suretiyle herhangi bir şekilde kesinlikle kullanılamaz.

●●●

Dergimizde yayınlanan yazıların tüm telif hakları

Hesap Uzmanları Derneği’ne aittir.

Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması dernek yönetim kurulumuzdan

alınacak yazılı izinle, alıntılar yapılması kaynak

gösterilmesi koşulu ile mümkündür.AYLIK DERGİ

ISSN 1300 851X