Ara
Filtreler
Kapat

Ocak 2019 Vergi Dünyası Dergisi

Ocak 2019, Yıl:38, Sayı:449 ISSN No: 1300-851X

55,00 ₺

Değerli Okurlarımız,


Bir yılı daha geride bırakırken, dergimizin 449. sayısını sizlere sunmanın heyecanı içindeyiz.
Hem camia, hem yayın kurulu olarak; dergimizin, önceki yılları olduğu gibi 2018 yılını da kendi
alanının lokomotifi olma özelliğini sürdürerek ve güçlendirerek tamamlamış olmasının kıvancını
taşımaktayız. Bu vesile ile geçtiğimiz yıl boyunca dergimize yazıları ve araştırmaları ile katkı
sunan tüm yazarlarımıza; dergimizin kalite çıtasının daima yukarı taşınmasında okuma, hakemlik
ve danışma kurullarında yer alarak emeği geçen tüm üstadlarımıza teşekkür etmeyi bir borç
biliriz.


Karşılamakta olduğumuz yeni yılda da Vergi Dünyası markasının hak ettiği ve bugüne kadar
sergilediği yayıncılık anlayışı ve kaliteden yana duruşundan ödün vermeden çalışmalarımızı
sürdürme gayreti ile her yeni sayımızda bir önceki sayının ötesinde bir noktaya ulaşma
hedefindeyiz.


Bu sayımızın “hakemli makaleler” başlıklı bölümünde; “Maddi Duran Varlıkların Değerleme
Esasları ve Amortisman İşlemleri Açısından TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ile Vergi Usul Kanunu
Kapsamında İncelenmesi, Vergi Gelirlerinin Tahminlenmesine Yönelik Ekonometrik Model, Bir
Yatırım Alternatifi Olarak Kripto Para Birimleri ve Finansın Geleceği Üzerine Etkileri” isimli
makalelerimiz yer almaktadır. Ayrıca dergimizin “makaleler” başlıklı bölümünde, bu sayımızın
kapak konusunu oluşturan “Emsallere Uygun Bedel Tespitine İlişkin Örnek Bir Uygulama-
Göstergesi Test Edilecek Tarafın Seçimi” isimli makalemiz ile “Konkordato ve Alacakların
Akıbeti, Türkiye’de Ortak Raporlama Standartları (CRS), Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki
Makine ve Teçhizatın Devrinin İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Etkisi, Kamu
Kurumlarında Kadroya Geçen İşçilerin Yıllık İzinleri, Bir Şirketin Yavru Şirkette Bulunan Payını
Kısmi Bölünme Yoluyla Kendi Ortaklarının İktisap Etmesi ve Uygulamalı Bir Örnek, Vergi
İncelemelerinde Dinlenme Hakkı, Son Düzenlemeler Kapsamında Şirket Yöneticilerinin Ticareti
Terk Suçundan Dolayı Cezalandırılmaması” isimli makalelerimiz ve diğer makalelerimiz
bulunmaktadır.


Bunun yanı sıra dergimizin “uluslararası vergi dünyası” başlıklı bölümünde, uluslararası
vergi dünyasından çarpıcı haberlerin özetine yer verilmektedir. Son olarak dergimizin “mevzuat”
başlıklı bölümünde; 16 Kasım-15 Aralık 2018 tarihleri arasında ülkemizde vergi mevzuatında
gerçekleşen gelişmelere, son döneme ilişkin özellikli, Danıştay ve Vergi Mahkemesi kararları
ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan özelgelere, vergi hukuku ile iş ve sosyal
güvenlik alanında karşılaşılan sorunlara ve bunların değerli yazarlarımız tarafından hazırlanan
yanıtlarına, kasım ayına ilişkin vergisel yönden ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğümüz pratik
bilgilere ulaşabilirsiniz.


Dergimizin her an bir adım ileriye taşınmasında, sizden gelecek değerli katkıların büyük payı
olduğuna inanıyoruz. Sizlerin de makalelerinizi, yanıtlanmasını istediğiniz sorularınızı; eleştiri,
öneri ve dergimizle ilgili her türlü görüşünüzü makale@hud.org.tr adresinden paylaşmanızdan
mutluluk duyarız.


Yeni yılın siz okurlarımıza ve ülkemize ve tüm insanlığa mutlu, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu
günler getirmesi dileğiyle, yeni sayılarımızda görüşmek üzere…


Saygılarımla
Editör