Ara
Filtreler
Kapat

Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı

Nazmi KARYAĞDI, E. Baş Hesap Uzmanı Mart 2014, 4. Baskı, Ciltli, 533 Sayfa HUZ Akademi Yayınları
75,00 ₺

Kârın bir kısmının vergi olarak devlete aktarılması, bir kısmının pay sahiplerine yatırımlarının getirisi olarak ödenmesi, yedek akçe ya da fon olarak işletmenin büyümesi için işletmede alıkonulması, sermayeye eklenmesi şirketlerin zorunlu ya da gönüllü seçenekleri arasında yer almaktadır.

İlk baskısından bu yana, 15 yıldır sürekli olarak yenilenen, güncellenen ve gelişen Tüm Yönleriyle Kâr Dağıtımı kitabı, alanında teoriye ve de en önemlisi uygulamaya yönelik önemli bir kaynak durumundadır.

1968 yılında Gaziantep’te doğdu. 1993’te açılan giriş sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı’na ve yeterlik sınavında da başarı göstererek 1996 yılında Hesap Uzmanlığı’na, 2003’te Baş Hesap Uzmanlığına atandı.

Sırasıyla Kütahya Emet Lisesi’ni ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye bölümünü bitirdi.

2003-2005 yılları arasında ABD’nde Boston Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı.

2003 yılında Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu süre içerisinde Maliye Bakanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin yaygınlaşması amacıyla başlatılan Maliye Kalite Yönetimi Projesinin uygulama sorumluluğunu üstlendi.

Ekim 2005’ten itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’nda önce mükellef hizmetleri alanında Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak görev yapmış daha sonra Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.

Ağustos 2010’dan bu yana Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Vergi Uygulama Koordinatörü olarak iş hayatını devam ettirmektedir.

Karyağdı, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahiptir.

Nazmi Karyağdı’nın vergi hukuku, muhasebe, sermaye piyasası, toplam kalite yönetimi, yönetim ve finans alanlarında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Gelir İdaresi’nde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükellef Hizmetleri konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası panel, kongre ve sempozyuma konuşmacı ve bazı kamu kurumlarının eğitim programlarına eğitici olarak katılmıştır.

Maliye Bakanlığı’nda “Maliye Kalite Yönetimi” projesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nda “Mükellef ve Çalışan Odaklı Dönüşüm Projesi” ile “Vergi İletişim Merkezi Projesi- 444 0 189”nin proje sorumluluklarını yürüterek bunları hayata geçirmiş, Avrupa Birliği fonlarından kaynak sağlanan “Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması” isimli EFQM Mükemmellik Modeline dayalı projenin de hazırlık ve kabul sürecinde proje sorumlusu olarak yer almıştır.

Nazmi Karyağdı’nın kaleme aldığı beş kitabı olup isimleri şunlardır:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ’NDE VERGİ İNCELEMESİ, Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını, 2006

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TÜRK VERGİ İDARESİ, Ankara Sanayi Odası Yayını, 2001

TÜM YÖNLERİYLE KÂR DAĞITIMI, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 1. Baskı-1999, 2.Baskı-2002, 3. Baskı-2008, 4. Baskı-2014

TELİF KAZANÇLARININ HUKUKİ MAHİYETİ VE VERGİLENDİRİLMESİ, Kültür Bakanlığı Yayını, Ömer Duman ile birlikte ortak eser, 2000, İkinci Baskı Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, 2010

KİRA GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ, Oluş Yayıncılık Yayını, 1998

 

Nazmi Karyağdı, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

 

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Vergisel ve Yeni TTK Yönüyle A.Ş. ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri

Ersin NAZALI, E. Hesap Uzmanı, Avukat Nisan 2015, 4. Baskı, Ciltli, 350 Sayfa MBHUD Yayınları
40,00 ₺

Örtülü Sermaye Teori ve Açıklamalar / Soru ve Cevaplar

İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Nisan 2017 563 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

70,00 ₺

KVK UYGULAMASINDA İSTİSNALAR

İsmail ONAY , E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Kasım 2017 , 2. Baskı, Ciltli, 856 Sayfa MBHUD Yayınları

85,00 ₺

İŞLETMELERDE BORCA BATIKLIK ve SÜREKLİLİK DENETİMİ

Dr. Faruk Onur YILDIZ, E. Hesap Uzmanı, Ekim 2017 , 1. Baskı, Ciltli, 270 Sayfa MBHUD Yayınları

35,00 ₺