Ara
Filtreler
Kapat

Vergi Hukukunda Zamanaşımı

İhsan Kağan BAYRAKTAR, E. Hesap Uzmanı Mayıs 2016, 1. Baskı, Karton Kapak, 123 Sayfa MBHUD Yayınları
30,00 ₺

Vergi hukukunda verginin tarh edilmesi, ceza kesilmesi ve vergilerin tahsili ile ilgili zamanaşamı süreleri, muhtelif kanunlarda, ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bunlardan tarh zamanaşımı ve ceza kesmede zamanaşımı Vergi Usul Kanunu’nda, tahsil zamanaşımı ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki genel kuruldan ayrılan özel hükümlere de yer verilmiştir. Vergi yasaları ile bazı fiiller için hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörülmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanun’daki zamanaşımı hükümleri de vergi hukuku açısından önem taşımaktadır.

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümünden, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2005 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda başladığı çalışma hayatına, 2006 yılından itibaren Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda devam etti. 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu’ndan ayrılarak Ordu Yardımlaşma Kurumu’nda (OYAK) göreve başladı.  Şu anda OYAK’ta Grup Vergi Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Denetim Ruhsatı ve Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı almaya hak kazanan yazar evli ve bir çocuk babasıdır.

Bu Ürünü alan müşteriler aynı zamanda bunlarıda satın aldı

Tüm Vergi Kanunları 2017

Komisyon
Mart  2017, 36. Baskı, Ciltli, 1206 Sayfa
HUZ Akademi Yayınları

56,00 ₺

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması

Kazım YILMAZ, E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Mart 2015, 1. Baskı, Ciltli, 1020 Sayfa MBHUD Yayınları

80,00 ₺

Vergisel ve Yeni TTK Yönüyle A.Ş. ve Ltd. Şti.’lerde Tasfiye, Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişimi İşlemleri

Ersin NAZALI, E. Hesap Uzmanı, Avukat Nisan 2015, 4. Baskı, Ciltli, 350 Sayfa MBHUD Yayınları
40,00 ₺

Kat Karşılığı İnşaat Muhasebesi ve Vergi Uygulamaları

Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ, Doç. Dr. Mehmet ERSOY, Cafer ŞUEKİNCİ Eylül 2016, 1. Baskı, Karton Kapak, 231 Sayfa MBHUD Yayınları
45,00 ₺