Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Ekim 2020 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Ekim 2020 Vergi Dünyası Dergisi

  Ekim 2020 , Sayı:470
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Kurumlar Vergisinin Kaldıraç Etkisi

  Kamu harcamalarındaki sürekli artış ile birlikte bu harcamaların finansmanının sağlanması hususunda devletler yeni gelir arayışı içerisine girmişlerdir. Vergi politikalarında yapılan değişiklikler ile gelirin temin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu değişiklikler vergi reformu kapsamında değerlendirilmektedir. Uygulamaya konan vergi reformlarının başarısı ise vergi kaldıraç etkisi kavramı ile ölçülebilir. Vergi kaldıraç etkisi, vergi gelirlerindeki otomatik değişiklikler ile birlikte ihtiyari değişikliklerin de etkisini kapsamaktadır. Bu kapsamda çalışmada 2004-2017 dönemine ait veriler kullanılarak 2006 tarihli Kurumlar Vergisi Reformu’nun kaldıraç etkisi kısa ve uzun dönemli olarak tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre reformdan beklenen etki sağlanmıştır. Çünkü verginin kaldıraç etkisi gerek kısa gerekse uzun dönemde bakıldığında 1’in üzerinde tespit edilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye Ekonomisi İçin Orta Gelir Tuzağı Analizi

  Ekonomi literatüründe yeni bir konu olan orta gelir tuzağı, bilhassa gelişmekte olan ülkeler için önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Dünya ekonomisinde yüksek gelire sahip ülke sınıfına az sayıda ülkenin ulaşmış olması ve geri kalan ülkelerin aynı gelir diliminde kalması konuyla alakalı çalışmaların önemini arttırmıştır. Çalışmada teorik alt yapı ve literatür taramasının ardından 1985-2017 dönemi için yakınsama ve orta gelir tuzağının varlığı ARDL sınır testi yaklaşımı ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre yurt içi tasarruf oranı ve yüksek eğitimde okullaşma oranı, kişi başına gelir üzerinde olumlu etkiye sahipken imalat sanayi oranı/GSYİH değişkeninin istatistiksel olarak anlamsız olduğu anlaşılmıştır
 • Dergi
  Makale

  Türkiye İle Diğer Oecd Ülkelerinde Vergi Yükü Değişiminin Karşılaştırmalı Sayısal Analizi

  Ülkelerin vergi yükünü çalışma içerisinde de yer alan farklı vergiler oluşturmaktadır. Ödedikleri vergiler ile gelirleri arasında bağlantı kurulan kişisel, sektörel veya toplam vergi yükü gibi çeşitli vergi yükü kavramları vardır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak yıllar itibariyle vergi yükünü oluşturan vergilerdeki değişimi ve etkilerini araştırmaktır. Gelir, servet, mal ve hizmet harcamaları, dış ticaret vergileri ile sosyal güvenlik ödentileri gibi vergi benzeri mükellefiyetlerin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payını temsil eden vergi yükündeki değişimi ve dağılımı incelenmektedir. Bu çalışmada, vergi yükünün değişimi Türkiye ve OECD ülkeleri karşılaştırılarak sayısal olarak analiz edilmektedir.
 • Dergi
  Makale

  Gümrük Birliği Öncesi Ve Sonrası Türkiye Dış Ticaret Hacminin Performans Analizi

  Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türkiye, 1995 yılında uygulamaya konan Gümrük Birliği Kararı ile Birlik üyesi olmadan Gümrük Birliği’ne katılan ilk ülke olarak hala eleştiri konusu olan bir adım atmıştır. Bu Anlaşma, Birlik üyesi ülkelerle Türkiye arasında sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde tüm kota ve gümrük engellerini ortadan kaldırmıştır. Gümrük Birliği Türkiye açısından Avrupa Birliği üyeliği için bir basamak olarak görülmenin yanında ticari anlamda büyük kazançlar sağlanması beklenmekteydi. Ancak tam anlamıyla bir ortaklık ilişkisi kurulamadığı için sağladığı avantajların yanı sıra kaybettirdikleri de olmuştur. Bu makalede Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin ihracatına ve ithalatına olan etkisi küresel ve ulusal düzeyde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak belirli dönemler itibariyle incelenmiştir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020

  MBHUD Yayınları, 2020 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Bobi Frs Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları

  Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Uzun KOCAMIŞ / Dr. Öğretim Üyesi Gülçin YILDIRIM Ekim 2019 1. Baskı Ciltli 236 Sayfa MBHUD Yayınları 
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Genel Muhasebe 5. Baskı

  Genel Muhasebe 5. Baskı

  E. Hesap Uzmanı Haccetepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi, YMM Tugay YÜCEL  MBHUD Yayınları / Ciltli
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  İnşaat Muhasebesi 5. Baskı

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM Kazım YILMAZ 5. Baskı, /Ciltli, MBHUD Yayınları

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Türkiye’de Kurumlar Vergisinin Kaldıraç Etkisi
ARAŞ. GÖR. PINAR BENGİ KAYA ,PROF. DR. GÜLSÜM GÜRLER HAZMAN