Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Eylül 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Eylül 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Eylül 2021 , Sayı:481
 • Dergi
  Makale

  Değer Artış Payı Üzerine Bazı Tespit Ve Öneriler

  İmar planı uygulamaları nedeniyle oluşan değer artışının kamuya aktarılması, Türkiye gündeminde uzunca zamandır tartışılan bir meseleydi. Nihayet bu mesele, 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesiyle İmar Kanunu’na eklenen Ek 8. maddesinde düzenlenerek çözüme kavuşturulmuştur. Söz konusu düzenlemeye göre, taşınmaz sahiplerinin tamamının talebi üzerine, ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değeri artan arsanın, artan değerinin tamamı değer artış payı olarak kamuya aktarılacaktır. Bu çalışmada değer artış payı; konusunun ve kapsamının sınırlılığı, istisnaların geniş tutulması, kıymet takdir komisyonu üyelerinin tamamının idare bünyesinde oluşturulması, planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı plan değişikliklerine izin verilmesi riski, alınan payın tamamının kamuya aktarılması yönlerinden değerlendirilip, ardından belirtilen konular ekseninde, bazı tespit ve önerilere yer verilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’deki Hisse Senedi Ağırlıklı Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Analizi

  Uzun vadeli fon akışıyla ekonomiye katkı sağlayan emeklilik yatırım fonlarının sergilediği performanslar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında Ocak 2019-Aralık 2020 döneminde faaliyet gösteren 27 adet hisse senedi ağırlıklı emeklilik yatırım fonunun performans analizinin yapılması amaçlanmıştır. Performans ölçüm tekniği olarak risk temelli performans modelleri olan Sharpe oranı, M2 performans ölçütü, Sortino oranı, Treynor endeksi, T2 performans ölçütü, Jensen ölçütü, Değerleme oranı ve Fama ölçütü kullanılmıştır. Günlük verilerin kullanıldığı çalışmada, performans modellerine göre elde edilen sonuçlar Spearman sıra korelasyonu ile istatistiksel olarak test edilmiştir. Çalışma döneminde, hisse senedi ağırlıklı emeklilik yatırım fonlarının karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan BIST 100 endeksinden genel olarak daha iyi bir performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca performans ölçütlerinin sıralamaları arasında pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Dijitalleşme Sürecinde Türkiye’de Vergi Denetimi Ve Çözüm Önerileri

  Ekonomide yaşanan dijitalleşme kaynaklı değişim vergilendirmeyi de etkilediğinden bu değişimin vergi denetimine kuşkusuz pek çok açıdan yansımaları olmuştur. Klasik vergi denetim anlayışı, dijital ekonomik yapı eksenine oturan yeni vergisel yapıyı kavramaktan uzaklaşmamak için çeşitli yasal ve fiili aksiyonlar almıştır. Bu konuda uygulamaya konulan pek çok yasal düzenleme olmakla birlikte, taslak halinde olan ve üzerinde halen çalışılan pek çok yeni düzenleme de mevcuttur. Dijitalleşme olgusu ortaya çıktığı ilk andan itibaren dinamik yapısını korumakta ve her geçen gün verginin konusuna giren pek çok işlem dijital ortamlarda yapılır olmaya devam etmektedir. Çalışmamızda; Türkiye’deki vergi denetim sisteminde dijitalleşmenin yansımaları üzerinde, seçilmiş uygulamalar dikkate alınmak suretiyle durulmuş olup, vergi toplamanın maliyeti ile kayıtdışı ekonominin minimize edilmesi amacı doğrultusunda dijital vergi denetimiyle ilgili önerilere sonuç bölümünde yer verilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Sanal İşyerlerinin Vergi Karşısındaki Durumu

  Son yıllarda gerek evden çalışma ve gerekse esnek çalışma modellerinin yaygınlaşması ile pahalı işyeri ve ofis yatırımında bulunma alışkanlıklarında önemli değişimler yaşanmaktadır. Artık gerçek ve tüzel kişiler aylık kirası ve sabit harcamaları yüksek işyerleri yerine yasal yükümlülükleri karşılayan, hukuki anlamda işyerinin varlığına yanıt veren, belirli zamanlarda toplantı, görüşme olanakları sunan, iletişim ve sekreterya hizmetleri veren sanal işyerlerini, somut işyeri kiralamasına yeğlemektedir. Makalede sanal işyerlerinin vergi karşısındaki durumu irdelenmektedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Değer Artış Payı Üzerine Bazı Tespit Ve Öneriler
DR. ÖĞR. ÜYESİ NURAY AŞÇI AKINCI