Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Nisan 2021 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Nisan 2021 Vergi Dünyası Dergisi

  Nisan 2021 , Sayı:476
 • Dergi
  Makale

  Orta-uzun Vadeli Covıd-19 Vergi Politikaları: Bir Envanter Çalışması

  Coronovirus 2019’un (COVID-19) ülke bütçeleri üzerine önemli bir yük getirdiği ve bu yükün artarak devam edeceği görülmektedir. Bu nedenle, hükümetler tarafından acil önlem niteliğinde alınan geçici tedbirlerin ötesine geçilerek, orta ve uzun vadede bütçe üzerinde artan yükün vergiler yoluyla toplumda nasıl dağıtılacağı sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Bu çalışma, dünyadaki COVID-19 vergi politikaları ana yönelimlerini göz önünde bulundurularak ülkemizde sunulması muhtemel vergi reformlarının ek(yeni) vergiler getirilmesi ve uluslararası vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi tedbirlerinin sıkılaştırılması eksenlerinde ilerleyeceğini ortaya koymaktadır.
 • Dergi
  Makale

  Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye’nin Sigara Tüketiminin Vergilendirilmesi Bakımından Karşılaştırması: Temel Bileşenler Analizi Uygulaması

  Devletler bireysel veya toplumsal zararlara yol açan ürünlerin tüketimini vergilemek suretiyle azaltmak amacındadırlar. Sigara fiyatının vergi dolayısıyla arttırılarak tüketiminin kısılması amaçlanmaktadır. Ancak vergiye karşı olan tepki, tüketimin azaltılmasının yanında vergisiz/kaçak ürün kullanımına yönelmek şeklinde ortaya çıkabilmekte ve verginin etkin bir araç olmasına engel olmaktadır. Bu nedenle yalnızca vergilemenin bir araç olarak kullanılması istenilen sonuca ulaşmada yeterli olmayacaktır. Çalışmada Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye’nin, sigara tüketiminin vergilendirmesi bakımından karşılaştırılmasında temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulguların, sigara vergisi ve fiyat farklılıkları bakımından ülkelerin değerlendirilmesine yardımcı olacağına inanılmaktadır.
 • Dergi
  Makale

  Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi İle Cari Açık Arasındaki İlişki: 2002-2019 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz

  Bir ülkenin ithal ettiği malların toplam değerinin ihraç ettiği malları toplam değerinden fazla olması durumu olarak özetlenebilecek olan dış ticaret açığı, ülkelerin ekonomisi için oldukça önem arz etmektedir. Cari işlemler dengesinin açık vermesi hali olarak nitelendirilen cari açık üzerinde çeşitli araçlar etkili olmaktadır. Bu araçlar içerisinde en önemlilerinden birisi olan ÖTV karar alıcılar tarafından cari açıkla mücadele kapsamında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada cari açık ile ÖTV arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analizin sonucunda ÖTV’den cari açığa yönelik bir ilişki tespit edilememişken, cari açıktan ÖTV’ye yönelik bir nedensellik ilişkisinin var olduğu tespit edilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Vergi Uyumunu Etkileyen Demografik Faktörlerin Ampirik Çalışmalar Kapsamında Değerlendirilmesi?

  Vergi uyumu birçok faktörden etkilenmekte ve demografik faktörler bu konuda belirleyici bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada vergi uyumunu etkileyen demografik faktörler arasında yer alan; eğitim, yaş, medeni durum, aile yapısı, meslek, gelir düzeyi ve din kapsamında yapılan ampirik çalışmalar değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı, yapılan araştırmalar sonucu bireylerin vergiye olan uyumları ile vergi kaçırma eğilimleri arasında demografik faktörlerin önemini ortaya koymaktır. Bu nedenle çalışmada vergi uyumunun kavramsal çerçevesi sunulup demografik faktörlerin vergi uyumuna etkileri incelenmektedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Denetim Vergi Tekniği Ve Revizyon

  Komisyon 1. Baskı MBHUD Yayınları 
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Orta-uzun Vadeli Covıd-19 Vergi Politikaları: Bir Envanter Çalışması
PROF. DR. LEYLA ATEŞ