Vergi Dünyası
 • Üye Ol
 • Sepetim

  Sepetinizde 0 ürün var

Dergide Bu Ay

 • Mayıs 2022 Vergi Dünyası Dergisi
  Makale

  Mayıs 2022 Vergi Dünyası Dergisi

  Mayıs 2022 , Sayı:489
 • Dergi
  Makale

  Türkiye'de Vergi Denetimini Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma

  Kamu harcamalarının finansmanı kamu kaynakları ile sağlanmaktadır. Kamu kaynaklarının çoğunluğunu ise kamu gelirinden biri olan vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirlerinin kamu harcamalarının kaynağını oluşturması hem kamu harcamasından yararlanan bireyleri, hem de kamu geliri sağlayarak bu harcamaya katılan kişileri etkilemektedir. Kamu geliri olan vergiler vergiyi doğuran olayla birlikte başlamakta ve ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile sonlanmaktadır. Hal böyle olunca, vergiyi doğuran olayla verginin hazineye aktarılması süreci ve bu sürecin vergisel denetimi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, vergi denetimini etkileyen faktörler ile etkin bir vergi denetimi için getirilen çözüm önerilerine ilişkin, vergi denetiminin uygulayıcıları olan vergi müfettişleri üzerinde anket çalışması yapılarak, elde edilen bulgular SPSS programları eşliğinde analiz edilmiş, anlamlı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
 • Dergi
  Makale

  Vergi Adaleti Açısından Ücretlilerin Ve Youtuber’ların Vergilendirilmesi

  Youtube başta olmak üzere, çeşitli dijital platformlar marifetiyle sunulan içeriklerden sağlanan kazançlara dair Türk vergi kanunlarında sarih bir düzenlenmeye yer verilmemiş olması, ilgili kişiler lehine mühim vergisel avantajlar yaratmaktaydı. Ücretliler dikkate alınarak incelendiğinde, bu durumun, vergilemede adalet prensibini de zedelediği anlaşılmaktaydı. Nihayetinde 2021 yılında, belirtilen olumsuzlukları gidermeye yönelik hükümleri de içeren iki kanun (7338 ve 7349 sayılı kanunlar) Türk vergi mevzuatında yerini almıştır. Bu makalede gerek ücretliler özelinde yapılan gerekse ücretlilerle youtuber’ların kıyas edilerek yapıldığı değerlendirmeler neticesinde, ilgili düzenlemelerde ücretlilere sunulan vergisel avantajların yetersiz olduğu anlaşılmış, bununla birlikte, farklı miktarlarda ücret geliri sağlayanlar açısından ve ücretli-youtuber ayrımı bakımından vergi adaletiyle bağdaşmayan birtakım sonuçlar tespit edilmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Yurt Dışındaki Şirketlerden Olan Şüpheli Alacaklar Ve Muhasebe Uygulaması

  Dünyanın giderek globalleşmesi ve bunun paralelinde dış ticaret hacimlerindeki genişleme, şirketlerin diğer ülkelerdeki şirketlerle olan ticari ilişkisini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu artış ise ticaretin doğasında yer alan bazı sorunların uluslararası alana taşınmasına neden olmaktadır. Bu sorunların başında uluslararası ticarette vadeli yapılan satışlar nedeniyle ortaya çıkan alacakların tahsilatına ilişkin sorunlar gelmektedir. Bu kapsamda alacağın tahsilatı için dava yolunun seçilmesi halinde davanın hangi ülkede hangi mahkemede ve hangi hukuk kuralarına göre açılacağı öncelikli çözülmesi gereken sorun olarak karşımıza çıkmakla birlikte tahsil edilmesi şüpheli hale gelen bu yurt dışı alacakların vergi uygulamaları karşındaki durumu ise ayrı bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada yabancı ülkelerde yer alan şirketlerden olan tahsili şüpheli alacakların vergi ve muhasebe uygulamaları karşısındaki durumu incelenmiştir.
 • Dergi
  Makale

  Yurtdışında Mukim Şirketlere Yapılan Dizi Ve/veya Film Satışları İle Bu Şirketlere Verilen Prodüksiyon Ve Aracılık Hizmetlerinin “hizmetten Faydalanılması Kriteri” Perspektifinde Hizmet İhracatı İstisnası Yönünden Değerlendirilmesi

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) 11/1-a maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde hizmet ihracatı istisnasının uygulama usul ve esasları belirlenmiştir. Hizmet ihracatında faydalanma kriterine yönelik hukuki düzenlemelerde, verilmiş olan özelgelerde ve yargı kararlarında; hizmetin yurtdışındaki müşteri için yapılmasının, ancak yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetten yurtiçinde yararlanılmamasının gerekli olduğu vurgusu yapılmaktadır. Hizmetten faydalanma kriteri perspektifinde, yurtdışında mukim şirketlere yapılan dizi ve/veya film satışları ile bu şirketlere verilen prodüksiyon ve aracılık hizmetlerinin hizmet ihracatı istisnası yönünden değerlendirilmesi bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.

Arşiv

“1981 yılından günümüze, makalelerden yargı kararlarına tüm Vergi Dünyası arşivi elinizin altında.”

Arama Kategorisi
Aranacak Kelimeler

Kitaplar

 • Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  Uygulayıcılar İçin Katma Değer Vergisi

  İki cilt kitap kargo ile tarafınıza gönderimi yapılacak olup, ekler profilinizde bulunan e-kitaplarım bölümünde sunulacaktır. İ E. Hesap Uzmanı, Danıştay Başkanvekili Mahmut VURAL Kasım 2020 Mbhud Yayınları
 • Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2021

  MBHUD Yayınları, 2021 Baskısı 1- Gelir Vergisi 2- Kurumlar Vergisi 3- KDV 4- Vergi Usul
 • Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  Uygulama Örnekleriyel Bölünme Birleşme Ve Tasfiye İşlemleri E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı Dr. Salih BAYRAM 540 Sayfa Nisan 2017, MBHUD Yayınları
 • Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  Karşılaştırmalı Tms / Tfrs Vergi Uygulamaları Ve Sonuçları E-kitap

  E. Baş Hesap Uzmanı, YMM Akın AKBULUT 2015 BASKI TARİHİ
 • Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  Ertelenmiş Vergi Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / E-kitap

  E. Hesap Uzmanı Numan Emre ERGİN 1157 Sayfa Ekim 2016 , MBHUD Yayınları
 • Değerleme

  Değerleme

  E. Baş Hesap Uzmanı YMM, BAğımsız Denetçi Muzaffer KÜÇÜK
 • Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  Transfer Fiyatlandırması (oecd Yaklaşımı Işığında Türk Vergi Pratiği)

  İsmail ONAY E. Hesap Uzmanı YMM Ekim 2020 1063 Sayfa 1.Baskı MBHUD Yayınları 

Vergi Dünyası Abonelikleri

“Vergi Dünyası Dergisi abonelik seçenekleri için tıklayınız.”

Makale - Köşe Yazısı

Gönder

Güncel Makale:

Türkiye'de Vergi Denetimini Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma
VERGİ MÜFETTİŞİ, YMM, BAĞIMSIZ DENETÇİ FARUK TAŞYÜREK ,Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ZEKİ DOĞAN