Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Yayın Kurulu

YAYIN HAKEM ve DEĞERLENDİRME KURULU
Prof. Dr. Güneri Akalın İstanbul Aydın Ü.
Prof. Dr. Abdurrahman Akdoğan Başkent Ü.
Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı Ankara Ü.
Prof. Dr. Turgay Berksoy Marmara Ü.-Emekli
Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu Galatasaray Ü.
Prof. Dr. Yusuf Karakoç Dokuz Eylül Ü.
Prof. Dr. Sadık Kırbaş Okan Ü.
Prof. Dr. Ahmet Kırman Galatasaray Ü.
Prof. Dr. Kamil Mutluer Bilkent Ü.-Sayıştay Eski Bşk.
Prof. Dr. Salim Ateş Oktar İstanbul Ü.
Prof. Dr. İzzettin Önder İstanbul Ü.-Emekli
Prof. Dr. Abuzer Pınar Harran Ü.
Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu Atılım Ü.-Eski Baş Hesap Uzmanı
Prof. Dr. Orhan Sevilengül Başkent Ü.
Prof. Dr. Burhan Şenatalar Bilgi Ü.
Prof. Dr. Doğan Şenyüz Uludağ Ü.
Prof. Dr. Selahattin Tuncer Anadolu Ü.-Eski Baş Hesap Uzmanı
Prof. Dr. Billur Yaltı Koç Ü.
Prof. Dr. Süleyman Yükçü Dokuz Eylül Ü.
Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar Marmara Ü.
Prof. Dr. İdil Kaya Galatasaray Ü.
Prof. Dr. Filiz Keskin Arel Ü.
Prof. Dr. Volkan Demir Galatasaray Ü.
Dr. Öğr. Gör. Veysi Seviğ I.C.C Vergi Kom. Üyesi-Marmara Ü.
Doç. Dr. Cenker Göker Ankara Ü.
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Alganer Marmara Ü.
Dr. Öğr. Üyesi Bumin Doğrusöz Marmara Ü.
Dr. Öztin Akgüç İstanbul Ü.-Eski Hesap Uzmanı
A. Tugay Yücel Eski Baş Hesap Uzmanı
Pınar Büyükışık Eski Baş Hesap Uzmanı
Dr. Mehmet Şafak Eski Baş Hesap Uzmanı
M. Yener Mercimekçi Eski Baş Hesap Uzmanı
Rıfat Yüret Eski Baş Hesap Uzmanı
Mustafa Özdil Eski Baş Hesap Uzmanı
Ahmet Aslan Eski Baş Hesap Uzmanı
Yılmaz Bodur Eski Baş Hesap Uzmanı
Namık Yıldırım Eski Baş Hesap Uzmanı
Mustafa Akkaya Eski Baş Hesap Uzmanı
Süleyman Şimşek Eski Baş Hesap Uzmanı
İlhan Taşbaş Eski Baş Hesap Uzmanı
M. Emin Akyol Eski Baş Hesap Uzmanı
M. Tahir Ufuk Eski Baş Hesap Uzmanı
Ö.Tufan Palabıyık Eski Baş Hesap Uzmanı
İsmail Kocaoğlu Eski Baş Hesap Uzmanı
Fikret Akdeniz Eski Baş Hesap Uzmanı
Mehmet Dikici Eski Baş Hesap Uzmanı
Ekrem Yıldırım Eski Baş Hesap Uzmanı
Vedat Gürbüz Eski Baş Hesap Uzmanı
Turgut Özcan Eski Baş Hesap Uzmanı
Ruhi Önoğlu Eski Baş Hesap Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Sezai Tanrıverdi Okan Ü.-Eski Baş Hesap Uzmanı
Metin Kayrak Eski Baş Hesap Uzmanı
Yılmaz Budak Eski Baş Hesap Uzmanı
Celalettin Şahin Eski Baş Hesap Uzmanı
Dr. Turgay Bozoğlu Eski Baş Hesap Uzmanı
Tuncay Kapusuzoğlu Eski Baş Hesap Uzmanı
Ramazan Beklen Eski Baş Hesap Uzmanı
Cenk Murat Arslan Eski Baş Hesap Uzmanı
Hayri Konuk Eski Baş Hesap Uzmanı
Turan Emeksiz Eski Baş Hesap Uzmanı
Özcan Bostancı Eski Baş Hesap Uzmanı
Mehmet Atuğ Eski Baş Hesap Uzmanı
Muzaffer Kökver Eski Baş Hesap Uzmanı
İsmail Akmaz Eski Baş Hesap Uzmanı
Yusuf Tıpır Eski Baş Hesap Uzmanı
Sedat Çırtlık Eski Baş Hesap Uzmanı
Cemal Özel Eski Baş Hesap Uzmanı
Erhan Doğan Eski Baş Hesap Uzmanı
Dr. Mehmet Demiroğlu Eski Baş Hesap Uzmanı
Yılmaz Ay Eski Baş Hesap Uzmanı
Ayla İpekoğlu Eski Baş Hesap Uzmanı
Eyüp Taşkömür Eski Baş Hesap Uzmanı
Mehmet Yaşar Eski Baş Hesap Uzmanı
A. Naci Arıkan Eski Baş Hesap Uzmanı
Ata Diliçıkık Eski Baş Hesap Uzmanı
Suat Taş Eski Baş Hesap Uzmanı
Ayten Conker Sarısoy Eski Baş Hesap Uzmanı
Dr. Salih Bayram Eski Baş Hesap Uzmanı
Birgül Dikmen Eski Baş Hesap Uzmanı
Gülali Pali Eski Baş Hesap Uzmanı
Mustafa Yalçın Eski Baş Hesap Uzmanı
Arif Yıldırım Eski Baş Hesap Uzmanı
Aykut Bakırcı Eski Baş Hesap Uzmanı
Figen Sarkın Şahin Eski Baş Hesap Uzmanı
Kahraman Çengeler Eski Baş Hesap Uzmanı
Berrak Atila Eski Baş Hesap Uzmanı
Bilgi Gülmez Eski Baş Hesap Uzmanı
Mehmet Arabacı Gelir İdaresi Bşk. Yrd.
Özkan Atila Eski Hesap Uzmanı
İsmail Onay Eski Hesap Uzmanı
Halil Çağdaş Baran Eski Hesap Uzmanı
İdris Şenyurt Gelir İdaresi Bşk. Yrd.
H. Özge Yıldırım Eski Hesap Uzmanı
Gülşen Özkan Eski Hesap Uzmanı
Hakkı Sayan Eski Hesap Uzmanı
Ahmet Kurt Eski Hesap Uzmanı
İsmail Karayiğit Eski Hesap Uzmanı
Hakan Boztaş Eski Hesap Uzmanı
Sinan Aksu Eski Hesap Uzmanı
Kurtuluş Ozan Keser Eski Hesap Uzmanı
Celal Şahin Eski Hesap Uzmanı
Övül Çölgezen Batun Eski Hesap Uzmanı
Ramazan Oruç Eski Hesap Uzmanı
Derviş Altınok Eski Hesap Uzmanı
Süleyman Demir Eski Hesap Uzmanı
Yılmaz Şahin Eski Hesap Uzmanı
Çağrı Çakır Eski Hesap Uzmanı
Cemal Aba Eski Hesap Uzmanı
Zekeriya Kaya Eski Hesap Uzmanı
Haldun Çetinkaya Eski Hesap Uzmanı
Ahmet Özkan Buyruk Eski Hesap Uzmanı
Fazıl Boyraz Eski Hesap Uzmanı
Musa Topaloğlu Eski Hesap Uzmanı
Recep Aygün Eski Hesap Uzmanı
Gökhan Özçubuk Eski Hesap Uzmanı
Gökçen Gülsüm Köroğlu Eski Hesap Uzmanı
Okan Şakar Eski Hesap Uzmanı
Ali Gümüş Eski Hesap Uzmanı
İsmail Barınır Eski Hesap Uzmanı
Caner Atik Eski Hesap Uzmanı
Fisun Türkmen Eski Hesap Uzmanı
Hande Tortop Bayraktar Eski Hesap Uzmanı
Şaban Atuçuran Eski Hesap Uzmanı
Abdullah Altınörs Eski Hesap Uzmanı
Ali Külüş Eski Hesap Uzmanı
Adem Bilgili Eski Hesap Uzmanı
Barış Kayacan Eski Hesap Uzmanı
Atilla Dilmen Eski Hesap Uzmanı
Özer Karaarslan Eski Hesap Uzmanı
Özgür Şahin Eski Hesap Uzmanı
Saadettin Yılmaz Eski Hesap Uzmanı
Zeynep Demirbaş Tatlı Eski Hesap Uzmanı
Erdem Tiren Eski Hesap Uzmanı
Öznur Gökçe Altınbaş Eski Hesap Uzmanı
YAYIN DANIŞMA KURULU
Sezai Onaral Eski HUD Bşk.
Cavit Doğu Eski HUD Bşk.
Şefik Çakmak Eski HUV Bşk.
M. Erol Karsan Eski HUD Bşk.
Ahmet Senvar Doğu Eski HUK Bşk.
Ahmet Eren HUV Bşk.
Abdullah Aslan Eski HUD Bşk.
Hüseyin Arif Bilgen Eski HUD Bşk.
Orhan İyiler Eski HUD Bşk.
Cahit Dirik Eski HUD Bşk.
Metin Özşahin Eski HUK Bşk.
İ. Aydın Günter Eski HUV Bşk.
Mehmet F. Ökten Eski HUV Bşk.
Oğuz Tezmen Eski HUV Bşk.
Özcal Korkmaz Eski HUV Bşk.
Akın Tarı Eski HUD Bşk.
Necdet Gökmen Eski HUD Bşk.
Orhon Belentepe Eski HUD Bşk.
Ahmet Şahin Savcı Ankara YMM Odası Bşk.
Hasan Basri Aktan Eski HUK/HUD Bşk.-E. Maliye Mşv.
Mustafa Dağüstü Eski HUD Bşk.
Ali Atagün Eski Danıştay Daire Başkanı
Vehbi Karabıyık İstanbul YMM Odası Bşk.
Bayram Çakır Eski HUD Bşk.
Mehmet Durusoy Eski HUD Bşk.
Nihat Uzunoğlu Eski HUD Bşk.
İsa Coşkun Eski Maliye Müsteşarı (V.)
Erdal Çalıkoğlu Vergi Konseyi Başkanı
Adnan Sak Eski HUD Bşk.
Mahmut Vural Danıştay Başkanvekili/Eski HUK Bşk.
H. Ümit Aksoy Danıştay Daire Başkanı
Suat Kayahan Eski HUD Bşk.
Dr. Mehmet Ali Özyer Sayıştay Üyesi
Azmi Demirci Eski HUD Bşk.
H. İbrahim Yumuşak Eski HUD Bşk.
M. Mete Uslu Eski HUD Bşk.
Adem Durak Eski HUD Bşk.
Şinasi Candan Kamu İhale Kurulu Üyesi
Ömer Duman TCMB Meclis Üyesi
Fahri Arıkan Eski HUD Bşk.
Ertan Erüz Eski Muhasebat Genel Müdürü
Adem Karabayır Eski HUD Bşk.
S. Ahmet Baş Sayıştay Başkanı
Mahmut Sütçü Gelir İdaresi Bşk. Yrd.
Sema Küçük Sayıştay Üyesi
Mürsel Ali Kaplan Sayıştay Başsavcısı
Hadi Ekici Eski HUK Bşk.
İbrahim Hakkı Polat TBMM Genel Sekreter Yrd.
Bekir Bayraktar Gelir İdaresi Başkanı
M. Burçin Dikmen Eski HUD Bşk.
Fahrettin Özdemirci İstanbul Defterdarı
Nuri Karakaş Bursa Vergi Dairesi Başkanı
Abdulkadir Demirci Eski HUD Bşk.
Himmet Karadağ Halkbank Yön. Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Tunalı Adana Vergi Dairesi Başkanı (V.)
HUK: Hesap Uzmanları Kurulu
HUV: Maliye Hesap Uzmanları Vakfı
HUD: Maliye Hesap Uzmanları Derneği