Vergi Dünyası
  • Üye Ol
  • Sepetim

    Sepetinizde 0 ürün var

Eylül 2020

Mükelleflerin Vergi Adaletine Ve Adil Bir Vergi Sisteminin Demokrasiye Etkisine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi

SMMM FERDİ ASIM HELLAÇ
Vergilerin mali fonksiyonun yanında ekonomik ve sosyal fonksiyonları da söz konusudur. Vergilendirmenin bu fonksiyonları önce demokratikleşmeyi, sonra hukuk devleti ve sosyal hukuk devleti olmayı şekillendirmektedir. Batı tipi demokrasiye geçebilmenin ön aşaması vergilendirmede vergi adaletinin tesis edilmesiyle mümkündür. Batı tipi demokrasiye geçebilmenin ön koşulu olarak vergi adaleti gösterilmektedir. Bu çalışmanın evrenini Zonguldak ili beyana dayalı gelir vergisi mükellefleri oluşturmaktadır. Beyana dayalı gelir vergisi mükelleflerinin vergi adaleti ve adil bir vergi sisteminin demokrasi inancına etkisine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler bakımından değerlendirilmesinde, mükelleflerin görüşlerinin demografik özelliklerine ve diğer değişkenlere göre farklılaştığı bulunmuştur. Bu farklılaşmanın ana unsurları ise; demografik özelliklerde cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, diğer değişkenlerde ise mükellefiyet süresi, kazancın tespit şekli, vergi matrahı unsurlarıdır.
Bu İçeriği Görüntüleyebilmek İçin Aşağıdaki Ürünleri Satın Alabilirsiniz.

İlgili Diğer Yayınlar

    Hemen Satın Al